Trang trí lớp mầm non lấy trẻ làm trung tâm theo cách của Catrin Dafydd

Môi trường học tập có ảnh hưởng rất lớn đối với học sinh nhất là với các em học sinh mầm non từ 2-5 tuổi, các bé thường ham chơi và không chú ý vào bài học. Chính vì vậy để tạo cho các em sự chú tâm trong lớp thì việc trang trí lớp […]