Catrin Dafydd đến Việt Nam diễn thuyết về giáo dục trẻ em ở trường mầm non

Catrin Dafydd – Nhà văn, nhà thơ, học giả nổi tiếng nhất xứ Wales dự kiến sẽ đến Việt Nam diễn thuyết trong 3 ngày từ 20-23/10/2019. Trong chuyến đi lần này, diễn giả Catrin Dafydd sẽ nói về chủ đề giáo dục trẻ em ở trường mầm non, các chuyên đề về sắp xếp, […]